Polfinans
 1. Strona główna

  Witamy w Polfinans
  "Podstawową potrzebą, jaką zaspokaja produkt ubezpieczeniowy jest potrzeba wsparcia finansowego w razie poniesienia straty , uszczerbku lub utraty dochodów , albo losowej potrzeby finansowej. Potrzeba ubezpieczeniowa jest łatwo wypychana ze świadomości, gdyż wiąże się z negatywnym doświadczeniem lub wyobrażeniem. Brak chęci uświadamiania tej potrzeby oraz niematerialny jej charakter powodują, że produkt ubezpieczeniowy jest specyficzny."
 2. O nas

  Polfinans jest firmą zajmującą się sprzedażą produktów i usług finansowo-ubezpieczeniowych. Sprzedajemy ubezpieczenia majątkowe i życiowe. Oferujemy fundusze inwestycyjne i ubezpieczeniowe. Pomagamy i pośredniczymy w uzyskiwaniu kredytów hipotecznych, inwestycyjnych i gotówkowych.

  Obsługujemy zarówno klientów indywidualnych jak też firmy i instytucje, zapewniając unikalny serwis.

  Działając jako multiagencja współpracujemy z największymi instytucjami finansowo-ubezpieczeniowymi w Polsce. Dysponujemy wysoko wyspecjalizowanym zespołem agentów oraz posiadamy profesjonalną kadrę zarządzająco - szkoleniową.

  Nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie świadczonych usług umożliwia zapewnienie klientom szczególnej opieki oraz właściwą realizację ich potrzeb i oczekiwań.

  Specjalizujemy się w ubezpieczeniach majątku o wysokim stopniu złożoności i niekonwencjonalnych rozwiązaniach. Wdrożyliśmy u naszych klientów wiele programów autorskich. Powierzając Polfinans obsługę firmy czy instytucji zyskuje się między innymi : właściwy dobór oferty na miarę potrzeb i możliwości, optymalizację kosztów, możliwość korzystania z niekonwencjonalnych rozwiązań projektowanych, maksymalne uproszczenie formalności przy zawieraniu umów oraz w czasie ich trwania, pomoc zarówno na etapie początkowym jak też w trakcie trwania umów. Cel działania naszej firmy jest zawsze jeden - kompetentna, sprawna i wysokiej jakości obsługa dostosowana do potrzeb możliwości klientów.

  Polfinans także w swoich działaniach zajmuje się tworzeniem dla instytucji finansowych sieci sprzedażowych dedykowanych pod konkretny produkt czy też projekt. Dotychczas uzyskiwane sukcesy rynkowe były możliwe dzięki wieloletniemu doświadczeniu i praktyce.

 3. Oferta - kup polisę online

  Klient Indywidualny

  Ubezpieczenie domu w budowie.

  Rozpoczynając budowę domu powinniśmy pomyśleć o jej ubezpieczeniu, aby żadne zdarzenie losowe nie zakłóciło realizacji naszych planów, tj.

  • ubezpieczenie budowy od ognia i innych zdarzeń losowych,
  • ubezpieczenie materiałów i maszyn od kradzieży z włamaniem i rabunku,
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonych robót budowlanych i posiadanego mienia,

  Ubezpieczenie domu / mieszkania.

  Będąc właścicielem czy użytkownikiem mieszkania lub domu zastanawiamy się wielokrotnie nad ubezpieczeniem. Czy się ubezpieczyć? Od czego się ubezpieczyć? Jak dobrać ryzyka ubezpieczeniowe?

  Jakie wskazać sumy ubezpieczenia? itp.

  Pytań jest wiele, ale bezsprzecznie warto się ubezpieczyć, by chronić swój majątek od nagłych nieprzewidzianych zdarzeń.

  Tabela obok przedstawia ryzyka oraz zakres ubezpieczenia /należy kliknąć, aby tabela się powiększyła/

   

   

   

   

  Auto Assistance

  gdy ruszasz w drogę własnym autem

  • Niezależne od posiadanego ubezpieczenia OC i AC pojazdu
  • Dla samochodów do 20-tego roku eksploatacji
  • Elastyczny okres ubezpieczenia - od 7 dni do 12 miesięcy

   

  ZNIŻKA 5% - kod promocyjny: 030199A

   

     
     
     

   

  Będąc właścicielem motocykla, samochodu czy innego pojazdu mechanicznego mamy ustawowy obowiązek wykupienia ubezpieczenia OC.
  To ryzyko, każdy  stara  się wykupić jak najtaniej, nie zwracając specjalnie uwagi na Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Nie zawsze jest to słuszne, gdyż obecnie Towarzystwa Ubezpieczeniowe w ramach oferty obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych dodają bezskładkowo różnego  rodzaju ryzyka mogące być istotne czy pomocne w momencie zdarzenia np. holowanie pojazdu czy auto zastępcze. Warto o tym pomyśleć w chwili zawierania umowy. Będąc właścicielem pojazdu chcemy się zabezpieczyć od jego utraty czy zniszczenia. Wykupując to ryzyko zwracamy uwagi na zakres i Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

  Wariantów i modyfikacji auto-casco jest bardzo wiele. Można bardzo precyzyjnie dopasować rozwiązanie do własnych potrzeb i oczekiwań.
  Często wykupując ubezpieczenie komunikacyjne kupujemy NNW kierowców i pasażerów.
  Zabezpiecza to nas i pasażerów finansowo od skutków nieszczęśliwych wypadków komunikacyjnych. Warto o tym pomyśleć w chwili zawierania umowy, by nie zaniżać sumy ubezpieczenia.

  Użytkując pojazd spotykamy się z różnymi zdarzeniami na drodze, wówczas warto posiadać stosowne ubezpieczenie.
  • Assistance - naprawa i holowanie pojazdu, auto zastępcze,  itp.
  • Opony - wymiana i naprawa koła,
  • Szyby - wymiana i naprawa oraz ewentualne holowanie pojazdu

  Szczególnym ubezpieczeniem jest ochrona prawna pojazdów.  Jest niezastąpiona przy  dochodzeniu roszczeń, np nie dostaliśmy należnego odszkodowania, mamy problem z TU, mamy problem z serwisem czy warsztatem samochodowym, dochodzimy roszczeń z OC sprawcy tytułu uszczerbku na zdrowiu, i wiele innych.

  Tabela obok przedstawia podstawowe ryzyka oraz zakres ubezpieczeń /kliknij na tabelę aby powiększyć/

   

  Ubezpieczenie firmy, przedsiębiorstwa czy instytucji zawsze wymaga indywidualnego podejścia. Wymusza to chociażby różnorodność uwarunkowań, między innymi takich jak : specyfika branży, zakres, sposób i profil działania, dotychczasowe doświadczenie, itd .

  Właściwy dobór ubezpieczenia ma zapewnić ochronę finansową w razie nieprzewidzianych zdarzeń.

  Wszyscy widzą budynki, maszyny, narzędzia, samochody czy środki produkcji jako elementy, które zapewniają sprawne działanie firmy, przedsiębiorstwa czy instytucji.

  Nie zawsze jednak dostrzega się ryzyka ukryte, ryzyko popełnianych błędów czy tzw czynnika ludzkiego.

  Należy pamiętać, ze jedno zdarzenie może zniszczyć wieloletni dorobek lub spowodować ogromne zadłużenie, czy też zobowiązanie na przyszłoś.

  Patrząc perspektywicznie, dla bezpieczeństwa swojego i innych warto poświęcić czas, by przyjrzeć się ubezpieczeniom firmy, przedsiębiorstwa czy instytucji.

  Zachęcamy do kontaktu i niezobowiązującego spotkania.

   

  NNW Indywidualne

  gdy wypadek się przytrafi

  • Ubezpiecz swoje dziecko - nawet to najmniejsze
  • Zapewnij sobie pomoc finansową, gdy np. złamiesz nogę
  • Masz 80 lat? Znajdziemy również coś dla Ciebie

   

  ZNIŻKA 5% - kod promocyjny: 030199A

   

   

   

   

   

   

  Ubezpieczenie turystyczne

  Wyjeżdżając na wakacje należy się odpowiednio przygotować:  oprócz olejku do opalania i zapasu dobrego humoru, warto również pamiętać o ubezpieczeniu turystycznym, które pozwoli nam cieszyć się spokojnym i bezstresowym urlopem.
  Pod pojęciem ubezpieczeń turystycznych mieści się szeroki zakres ubezpieczeń od różnego  rodzaju zdarzeń losowych. Warto znaleźć takie, które będzie dopasowane do naszych indywidualnych potrzeb i zapewni nam realną ochronę.

  Co zwykle wchodzi w zakres ubezpieczenia turystycznego?

  1. Ubezpieczenie kosztów leczenia - dotyczy sytuacji gdy w związku z nagłą chorobą lub wypadkiem musimy poddać się leczeniu. Zwykle ubezpieczyciele pokrywają koszty pobytu w szpitalu, wizyt lekarskich, badań, operacji, ratownictwa i transportu. Warto przed wyjazdem zapoznać się z zakresem przysługującej ochrony, aby ustrzec się przykrych niespodzianek.
  2. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków - przedmiotem ubezpieczenia są wypadki skutkujące trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią ubezpieczonego. Należy pamiętać o tym, że chcąc się zabezpieczyć przed nieszczęśliwymi wypadkami związanymi z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka lub sportów ekstremalnych zwykle konieczne będzie zapłacenie dodatkowej składki.
  3. Ubezpieczenie OC - ochrona w tym przypadku dotyczy sytuacji, gdy z naszej winy doszło do uszkodzenia mienia bądź obrażenia ciała innej osoby.
  4. Ubezpieczenie bagażu podróżnego - przedmiotem ubezpieczenia są rzeczy przeznaczone do użytku osobistego podczas wyjazdu tj. ubrania, kosmetyki, inne drobne urządzenia. Często ubezpieczyciele wyłączają spod zakresu ochrony pieniądze, sprzęt elektroniczny, biżuterię i inne wartościowe przedmiotu.
  5. Ubezpieczenie pomocy w podróży - obejmuje różnego rodzaju świadczenia, których możemy się domagać od ubezpieczyciela w razie nagłego wypadku, zależnie od wykupionej opcji ubezpieczenia może obejmować udzielenia porady medycznej, dostarczenia leków, organizację opieki nad dziećmi, pomoc w przypadku utraty dokumentów.
  6. Inne dodatkowe ubezpieczenia - m.in.ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej,  ubezpieczenie wcześniejszego powrotu z imprezy turystycznej, ubezpieczenie kosztów anulowania biletu lotniczego.

  Ubezpieczenie NNW zapewnia pomoc finansową w razie różnego rodzaju zdarzeń powodujących uszkodzenia ciała, rozstrój zdrowia lub w przypadku śmierci.
  Za nieszczęśliwy wypadek uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku, którego Ubezpieczający, niezależnie od swojej woli, doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.
  Wariantów i zakresów ubezpieczenia NNW jest tyle, co Towarzystw Ubezpieczeniowych.

  Na co warto zwrócić uwagę :

  • czy zakres ubezpieczenia jest pełny i ochrona trwa 24 godziny na dobę, w każdym miejscu na świecie, czy jest ograniczony i ubezpieczenie chroni tylko np w czasie wykonywania pracy, w drodze do i z pracy?
  • czy ubezpieczenie obejmuje swoim zakresem zdarzenia na terenie  Polski czy również za granicą?
  • jaki jest zakres ubezpieczenia ? czy tylko podstawowy ? czy może rozszerzony np. o następstwa zawałów serca i udarów mózgu, czy następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych w związku z wyczynowym uprawianiem sportu?
  • czy do umowy ubezpieczenia dołączono klauzule dodatkowe takie jak np. zwrot kosztów leczenia czy rehabilitacji, dzienne świadczenie szpitalne, czy jednorazowe świadczenie z tytułu trwałej utraty zdolności do wykonywania pracy?
  • jaki jest system wypłaty świadczeń z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu? czy świadczenia są wypłacane wg  system świadczeń proporcjonalnych, czy progresywnych czy stałych?

  Polecamy ubezpieczenia NNW szczególnie dla osób narażonych na zdarzenia wypadkowe :

  • kierowcy i przedstawiciele handlowi,
  • dzieci i młodzież, (WEJDŹ NA ZAKŁADKĘ PROMOCJE/INFORMACJE)
  • osoby o dużej aktywności sportowo-rekraacyjnej.

  Ochrona Prawna to ubezpieczenie, zapewniające kompleksową pomoc prawną, zapewnia ubezpieczonemu zwrot kosztów prowadzonych przez niego sporów cywilnoprawnych, kosztów postępowania przed sądami i innymi organami oraz kosztów obrony w procesie karnym.

  Ochrona Prawna  chroni przed ponoszeniem wysokich kosztów związanych z rozwiązywaniem różnorodnych sporów prawnych (m.in., koszty Adwokata, Rzeczoznawcy, koszty sądowe)

  Ochrona Prawna  występuje w wariantach :

  • Wariant OP AUTO
  • Wariant OP RODZINA  (możliwe rozszerzenie o OP Nieruchomości)
  • Wariant OP BIZNES  (możliwe rozszerzenie o OP Nieruchomości)
  • Wariant OP AGRO  (możliwe rozszerzenie o OP Nieruchomości)

  Korzyści z ubezpieczenia, między innymi :

  • Szybki i łatwy dostęp do wyspecjalizowanych usług prawnych, natychmiastowa pomoc Prawnika.
  • Telefoniczna porada prawna, która może być potwierdzona pisemną opinią prawną.
  • Wysokie sumy ubezpieczenia dające ochronę nawet w przypadku najbardziej skomplikowanych spraw.
  • Możliwość skorzystania z rekomendowanej listy Adwokatów i Radców Prawnych w ramach określonych specjalizacji.
  • Brak karencji w zakresie prawa karnego i dochodzenia odszkodowań.
  • Dochodzenie odszkodowań z pomocą Adwokata lub Radcy Prawnego bez konieczności płacenia wysokich prowizji.

   Ubezpieczenie jest dedykowane każdemu !

   

   

  Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - najbardziej popularne i najczęściej posiadane ubezpieczenie na świecie, które występuje pod różnymi postaciami:

  • ubezpieczenie OC rowerzystów
  • ubezpieczenie OC narciarzy
  • ubezpieczenie OC posiadaczy psów
  • ubezpieczenie OC rodziców i opiekunów
  • itp.

  A jest to po prostu ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej życia codziennego (prywatnego).
  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym chroni interesy majątkowe ubezpieczonego, w sytuacji wyrządzenia szkody osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności w życiu prywatnym i/lub posiadanym mieniem. Z ochrony ubezpieczeniowej korzystają także - małżonek ubezpieczającego oraz osoba pozostająca w konkubinacie, o ile prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, - dzieci, za które ubezpieczający ponosi odpowiedzialność (własne, pasierbowie, dzieci przysposobione, dzieci przyjęte na wychowanie), - pomoc domowa zatrudniona przez ubezpieczającego, podczas wykonywania powierzonych czynności w gospodarstwie domowym.

  Ubezpieczenie OC obejmuje swym zakresem między innymi następujące szkody:

  • zalanie w wyniku pęknięcia rury, niezakręconego kranu lub awarii pralki
  • przeniesienie ognia na inne mieszkania lub budynki (włączone żelazko, niedopałek papierosa)
  • wybuch gazu w związku z uszkodzeniem instalacji gazowej w mieszkaniu lub w związku z pozostawieniem niezakręconych kurków
  • powodowanie szkód przez dzieci, np. wybicie szyby, uszkodzenie pojazdu
  • pogryzienie, pobrudzenie odzieży, uszkodzenie mienia przez Twojego psa
  • niezamierzone spowodowanie kolizji drogowej np. przez nagłe wtargnięcie na jezdnię lub jazdę na rowerze
  Ubezpieczenia życiowe
 4. Promocje/Informacje

                                 UBEZPIECZENIE NNW SZKOLNE 2021/2022

  OFERTA INTERRISK

  OFERTA UNIQA OFERTA COMPENSA

   

  OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

   

  Szczegółowych informacji dotyczących powyższej oferty udziela Pani Ewa Stępniewska, tel. 516 741 727, email: ewa.stepniewska@gppolfinans.pl

   

  Ubezpieczenie na życie: na czym polega?

  Sama nazwa ubezpieczenia na życie bywa nieco zwodnicza: w rzeczywistości bowiem zabezpiecza ona ? przynajmniej w większości przypadków ? nie samego ubezpieczonego, ale wskazane osoby na wypadek jego śmierci. Jednocześnie jednak oferta towarzystw ubezpieczeniowych jest bardzo bogata i obejmuje wiele różnych scenariuszy, między innymi:

  • Efektywne inwestowanie: środki gromadzone na polisie na życie mogą z jednej strony zabezpieczać interesy rodziny w razie śmierci ubezpieczonego, z drugiej stanowić dla niego dobre zabezpieczenie na przyszłość, ponieważ pozwalają na mnożenie posiadanego kapitału.
  • Ciężki wypadek: odpowiednie ubezpieczenie na życie pozwoli również na otrzymanie środków np. w sytuacji, w której ubezpieczony ulegnie ciężkiemu wypadkowi i będzie potrzebował funduszy na leczenie czy hospitalizację.
  • Niezdolność do pracy: utrata możliwości pracy zarobkowej to olbrzymi cios dla domowego budżetu, najlepsze ubezpieczenia na życie pozwolą jednak zabezpieczyć się również przed takim problemem.
  • Poważna choroba: elementem polisy na życie może być również ubezpieczenie od niektórych chorób, w tym m.in. nowotworów. Ich leczenie jest bardzo kosztowne, wiąże się również najczęściej z brakiem możliwości uzyskiwania dochodu, wobec czego zabezpieczenie się przed takim scenariuszem to doskonały sposób na utrzymanie standardu życia i uzyskanie wsparcia niezbędnego do walki z chorobą.

   

  żródło: www.bankier.pl

 5. Biuro

   Polfinans jest firmą o szerokim profilu działania w branży finansowo-ubezpieczeniowej.

  • Zajmujemy się sprzedażą ubezpieczeń majątkowych, osobowych i życiowych formie Indywidualnej i grupowej.
  • Oferujemy fundusze inwestycyjne, fundusze ubezpieczeniowe i programy kapitałowe.
  • Oferujemy pomoc przy doborze kredytu i przy załatwieniu wszelkich formalności z tym związanymi.
  • Oferujemy szereg specjalistycznych produktów i usług finansowych.
  • Zajmujemy się budową sieci sprzedażowych i wdrażaniem na rynek projektów z tym związanych.

   

  Współpracujemy z największymi instytucjami finansowo-ubezpieczeniowymi w Polsce. Dysponujemy wysoko wyspecjalizowanym zespołem agentów oraz posiadamy profesjonalną kadrę zarządzająco-szkoleniową. Nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie świadczonych usług umożliwia zapewnienie klientom szczególnej opieki oraz jest dużym ułatwieniem w egzekwowaniu warunków zawartych umów.

  Zwracamy szczególną uwagę na sprawność i profesjonalizm podejmowanych działań. Charakteryzują się one wyraźnym odesłaniem do zasady swobody umów oraz możliwości negocjacji indywidualnych warunków /np. klauzule i zniżki/.

  Specjalizujemy się w ubezpieczeniach majątku o wysokim stopniu złożoności i niekonwencjonalnych rozwiązaniach. Wdrożyliśmy u naszych klientów wiele programów autorskich. Powierzając Polfinans obsługę firmy czy instytucji zyskuje się między innymi: właściwy dobór oferty na miarę potrzeb i możliwości, optymalizację kosztów, możliwość korzystania z niekonwencjonalnych rozwiązań projektowanych, maksymalne uproszczenie formalności przy zawieraniu umów oraz w czasie ich trwania, pomoc zarówno na etapie początkowym jak też w trakcie trwania umów.

  Cel działania naszej firmy jest zawsze jeden - kompetentna, sprawna i wysokiej jakości obsługa dostosowana do potrzeb i możliwości klientów.

  Druki
   Concordia  Ergo Hestia PZU Generali
   Uniqa    Inter Ubezpieczenia  Compensa

  Oferujemy  pracę w branży finansowo- ubezpieczeniowej na zasadach agencyjnych, zarówno w zakresie pełnym jak i dodatkowym. Nasi współpracownicy mają dostęp do licznych szkoleń oraz produktów w wielu różnych instytucjach finansowych - towarzystwach ubezpieczeniowych, bankach, funduszach inwestycyjnych, funduszach ubezpieczeniowych, domach maklerskich, itd. Rodzaj zatrudnienia jest zależny od charakteru pracy, a zarobki uzależnione od własnej inicjatywy i pracowitości dają możliwość zarabiania na bardzo dobrym poziomie.

   

  Aktualnie:

  • poszukujemy czynnych agentów do pracy w Punktcie Obsługi Klienta.
   CV z listem motywacyjnym prosimy składać aplikację przez formularz zgłoszeniowy (dołącz do nas), kontakt pod nr telefonu: 504-031-330.
  • poszukujemy osoby do pracy w branży finansowo-ubezpieczeniowej
   CV z listem motywacyjnym prosimy składać aplikację przez formularz zgłoszeniowy (dołącz do nas), kontakt pod nr telefonu: 504-031-330.
  • poszukujemy osoby do pracy w Domu Maklerskim / TFI

  DRUKI POLFINANS...

       
   
         
         
         
     
 6. Szkolenia

   SZKOLENIA LICENCYJNE

  Osoby, które są zainteresowane zdobyciem licencji w niżej wymienionych Towarzystwach Ubezpieczeniowych informujemy, że szkolenia 48h orgaznizowane są raz w miesiącu w zależności od ilości zainteresowanych osób.
  Zapraszamy na szkolenia w następujących Towarzystwach Ubezpieczeniowych:

  • AVIVA
  • AXA
  • GENERALI
  • LIBERTY DIRECT
  • LINK4
  • PROAMA
   Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z biurem Polfinans - tam uzyskają Państwo listę wymaganych dokumentów oraz terminy poszczególnych szkoleń.

  Ponadto istnieje możliwość zorganizowania szkoleń według indywidualnych potrzeb oraz według projektów dedykowanych.
  Ewentualne potrzeby szkoleniowe prosimy zgłaszać na maila: biuro@gppolfinans.pl

  ZAPRASZAMY!!!

     

   

   

 7. Kontakt